Verteltas

De kinderen oefenden een eerste maal het voorlezen van hun prentenboek.