Wapenstilstand

Omdat het komende maandag Wapenstilstand is, gingen we vrijdag naar het kerkhof. We praatten over de oorlog, lazen een tekstje en een gedicht voor en legden er een bloemstuk neer bij het oorlogsmonument.

Sociale vaardigheden

Juf Natasja van het ondersteuningsteam geeft maandelijks een les sociale vaardigheden in onze klas. Deze keer ging het over complimenten geven en krijgen.